+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održan „Simpozijum o bolestima zavisnosti“
30.10.2018.

Komora socijalne zaštite i Zajednica klubova lečenih alkoholičara organizovala je Simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Simpozijum o bolestima zavisnosti”, koji je održan od 29.-30. oktobra 2015. godine u Subotici. Skupu su prisustvovali predstavnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije iz oblasti bolesti zavisnosti.

97_1.jpg

Skup je okupio eminentne stručnjake u oblasti lečenja alkoholizma iz naše zemlje i regiona. Pored alkoholizma, održana su predavanja i na temu ostalih bolesti zavisnosti . U okviru skupa održan je i okrugli sto sa temom “Socijalna zaštita porodica kroz rad klubova lečenih alkoholičara”, a ulogu moderatora imali su direktorka Komore Srbijanka Đorđević, prof. dr Ana Čekerevac, prof. dr Tomislav Sedmak, Danica Tošanović - Janković, socijalna radnica u Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” i Smilja Ćuk, psiholog Centra za socijalni rad Grada Subotice. S obzirom da se stručni radnici Centra za socijalni rad Grada Subotice svakodnevno susreću sa korisnicima kojima bolesti zavisnosti otežavaju svakodnevno funkcionisanje u porodičnoj i radnoj sredini, iz čega proizlaze brojne potrebe koje nisu u mogućnosti sami zadovoljiti, već pomoć traže u Centru za socijalni rad, skupu je osim direktora Centra, Miroslave Bagavac, dipl.socijalnog radnika, prisustvovao i veliki broj stručnih radnika različitih profila - socijalni radnici, pedagozi, psiholozi i pravnici .

97_2.jpg

Tokom simpozijuma ukazan je poseban značaj dobre saradnje profesionalaca iz sistema zdravstvene i socijalne zaštite koja podrazumeva sveobuhvatnu i pravovremenu pomoć, ali i neophodnost uključivanja i podrške same porodice na putu izlečenja.